Puudusega kauba puhul on Teil õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal, täites selleks ettenähtud tarbija pretensiooni blanketi ja pärast kuue kuu möödumist tarbijal.

Pretensioonil selgitage tootega tekkinud probleemi. Kui olete faktide esitamisel täpne, jääte mõistlikuks ja viisakaks, on suurem tõenäosus, et leiame probleemile positiivse lahenduse. Kui mõlemaid pooli rahuldavat lahendust probleemile ei leita, korraldab Trennielamus OÜ ekspertiisi kaasates sõltumatu eksperdi.

Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Trennielamus OÜ tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül.

NB! Pretensiooni ei ole mõtet esitada , kui tooted on loomuliku kasutamise käigus ära kulunud, toote kasutamisel ei ole arvestatud selle otstarvet ja kasutamistingimusi, tooteid on valesti hooldatud, mille tulemusena on see mehaaniliselt kahjustatud (põletused, sisselõiked, rebendid, kemikaalidega kahjustumine, valel režiimil kuivatamine). Sellistel juhtudel ei pruugi ekspertiis teha otsust tarbija kasuks. Samuti ei saa pretensiooni esitada tootele, mille hinda on alandatud defekti tõttu ning tootel on selle kohta vastav märge juba selle ostmise hetkel.

Garantiitingimused kehtivad alates: 01.12.2014